HƯỚNG DẪN ĐẶT MẪU IN MẶC ĐINH TRÊN PHẦN MỀM  HTSOFT

Để đặt mẫu in mặc định, user thao tác như sau:

1.      Truy cập menu Bán hàng => Hóa đơn bán lẻ/ Hóa đơn bán buôn, kích nút In, chọn Đặt mặc định phiếu in

 

2. Nếu đang ở màn hình lập mới hóa đơn, Hệ thống sẽ thông báo như sau, kích OK


3. Form chọn mẫu in sẽ hiện ra, chọn mẫu in muốn đặt làm mặc đinh rồi kích Đặt mặc định