QUY TRÌNH BÁN HÀNG 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN CHO THU NGÂN

Với quy trình bán hàng dành cho Thu ngân trên HTsoft, ta sẽ thực hiện và sử dụng với 3 bước:

1.      Bán hàng – Thu tiền khách hàng

2.      Khách trả lại hàng – đồi trừ/ trả lại tiền cho khách

3.      Báo cáo kiểm soát

I - Bán hàng - Thu tiền khách hàng

Bước 1: Vào Bán hàng -> Hóa đơn bán lẻ.

Chú ý:

-         Thu ngân muốn con trỏ nhảy xuống cột số lượng ngay sau khi chọn mặt hàng, thao tác như sau:

-         Thêm nhanh 1 KH chưa tồn tại trong hệ thống, thu ngân sẽ chọn dấu   trong thông tin KH:

-         Với phần Hình thức TT: Nhân viên thu ngân chọn chính xác hình thức thanh toán của khách hàng như Tiền mặt, Chuyển khoản,….

Bước 2: Thu tiền

-         Tương ứng với Hình thức TT “Tiền mặt” Khi nhấn thu tiền, hệ thống hiển thị lên bảng sau:

 

-         Với trường hợp Hình thức TT “Chuyển khoản”, nhập số tiền KH đưa, hệ thống gợi ý số tiền cần trả lại khách, thì chọn ngân hàng tại mục “Khách trả tiền vào ngân hàng”. Tiếp theo nhấn Ghi và in phiếu để lưu và in hóa đơn cho KH.

II - Khách trả lại hàng – đối trừ hoặc trả lại tiền cho khách

Bước 1: Vào menu Bán bàng à Hàng bán trả lại

Bước 2: Có 2 cách để tìm lại phiếu bán hàng để trả lại hàng:

-          Cách 1: Chọn phiếu đã xuất để trả lại: Chọn Others > Nhập trả từ phiếu xuất, chọn KH, các phiếu bán hàng của KH sẽ hiện ra.

-          Cách 2: Kích vào biểu tượng  Nhập trực tiếp số phiếu bán.

Bước 3: Sau khi chọn xong phiếu xuất các thông tin của phiếu xuất sẽ hiển thị toàn bộ lên giao diện phiếu hàng bán trả lại này. Bạn có thể xóa các dòng hàng không trả lại thay đổi số lượng hoặc đơn giá trên phiếu.

Bước 4: Đối trừ - Thanh toán

-         Nếu phiếu xuất bán chưa thanh toán chọn “Đối trừ phiếu xuất”, chọn đúng phiếu xuất bán, và kiểu tra số tiền cột Đối trừ (VND).

Chú ý: Số tiền có thể đối trừ <= Số tiền còn nợ

-         Nếu phiếu xuất bán đã thanh toán thì Ghi lại phiếu hàng bán trả lại sau đó nhấn “Trả tiền (Ctr+F7)” hoặc dùng phím tắt Ctr+F7 để trả tiền lại cho khách.

III - Báo cáo kiểm soát

1.      Tìm xem lại các phiếu đã bán

-          Xem ngay trên hóa đơn bán lẻ à Chọn nút Tìm

o   Chọn tiêu chí tìm kiếm và nhấn nút “Tìm” để hiển thị danh sách:

 

 

2.      Báo cáo bán hàng: Chi tiết các mặt hàng đã bán trong khoảng thời gian tìm kiếm

-         Vào menu Báo cáo à Báo cáo thống kê à Báo cáo bán hàng nhanh. Chọn tiêu chí tìm kiếm và nhấn tìm để lấy kết quả.

 

3.      Báo cáo Tổng hợp bán hàng: Kiểm tra các đầu phiếu đã bán và trạng thái thanh toán

-         Vào menu Báo cáo à Báo cáo thống kê à Báo cáo tổng hợp bán hàng nhanh. Chọn tiêu chí tìm kiếm và nhấn tìm để lấy kết quả.

4.      Báo cáo tồn kho: Xem số lượng tồn kho hiện tại

-         Vào Menu Báo cáo à Báo cáo thống kê ->Báo cáo tồn kho nhanh. Chọn tiêu chí tìm kiếm -> Kết quả

 

5.      Báo cáo thu chi chốt ca: Tổng hợp lại tất cả các khoản thu chi ra vào phần mềm

-         Vào Menu Báo cáo à Báo cáo thống kê ->  Thu chi/Chốt ca -> Chọn tiêu chí tìm kiếm -> Kết quả