MODULE IN COMBO TRÊN PHIẾU BÁN HÀNG

1.      Mục đích

In phiếu bằng mã combo mà không in các chi tiết nằm trong combo đó (mẫu in số 11). Khi in, thành tiền của combo sẽ là tổng thành tiền của các mã con, đơn giá combo bằng tổng thành tiền của các mã con chia cho số lượng của combo. Phần mềm có hỗ trợ trên 1 phiếu tồn tại cả combo và các mã lẻ khác.

2.      Hướng dẫn sử dụng

Khai báo combo trong CTKM như sau:


Trên hóa đơn bán lẻ, khi bán theo combo, có thể chỉnh sửa số lượng bán tại ô số lượng thì các mã thành phần sẽ tăng số lượng tương ứng.

Có thể bán nhiều mã combo khác nhau cùng 1 lúc, hoặc có mã hàng vừa nằm trong combo vừa bán độc lập

 

Khi in chọn mẫu in combo(mẫu số 11), hóa đơn in ra như sau: