Hi ad. Mình muốn tìm lịch sử 1 mặt hàng đã bỏ tích theo dõi trên thẻ kho chi tiết nhưng copy paste mã hàng vào bị báo lỗi 'Chưa chọn mặt hàng'. Có cách nào để mình không cần tích lại theo dõi mặt hàng mà vẫn xem được không?