Cách chỉnh mẫu in crystal report để form hiển thị kích thước bằng kích thước của máy in như sau: