QUẢN LÝ VOUCHER THEO IMEI 3 BƯỚC

I.                   Mục đích

-          Thu hút khách hàng mới

-          Kích thích khách hàng quay lại

Cuối cùng là mục tiêu tăng doanh thu của doanh nghiệp

II.                Quy trình quản lý voucher

           

Với quy trình quản lý voucher imei 3 bước này có thể quản lý được:

-          Hạn sử dụng voucher: hạn sử dụng được bao nhiêu lâu kể từ khi tặng/ bán cho khách hàng. Voucher hết hạn sẽ không được sử dụng

-          Mỗi voucher được sử dụng 1 lần hoặc dùng nhiều lần đến khi nào hết số tiền tương ứng với mệnh giá voucher

-          Quản lý voucher đã tặng cho ai, có thể cấu hình chính khách hàng được nhận voucher mới được sử dụng

Bước 1: Khai báo mã voucher là mã có quản lý serial/imei, thuộc loại Mã chiết khấu(luôn cho phép xuất kho âm). Mỗi voucher có mệnh giá khác nhau sẽ khai báo thành 1 mã hàng riêng

Hệ thống căn cứ hạn bảo hành được khai báo ở trên để tính ra ngày hết hạn VOUCHER theo công thức: Ngày hết hạn = ngày kích hoạt(ngày làm phiếu xuất bán số lượng dương 1 tặng/ bán cho khách hang)+ số tháng bảo hành

Bước 2: Khai báo mệnh giá cho VOUCHER

Mệnh giá của voucher được khai báo tương tự như các mã hàng tùy thuộc vào cơ chế giá mà công ty đang sử dụng.

Bước 3: Phát hành voucher

Bộ phận cấp phát tiến hành lập phiếu Nhập kho có imei mã voucher, ngày nhập kho chính là ngày phát hành

Truy cập menu Mua hàng –> Phiếu nhập kho

Có 2 cách để nhập kho như sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp trên giao diện phần mềm

Cách 2: Nhập nhanh từ excel

Truy cập phiếu nhập kho, chọn Nhập nhanh phiếu nhập kho sử dụng imei

 

Bước 3: Cửa hàng kích hoạt và thu hồi.

1.      Kích hoạt(tặng/bán cho KH): Các mã voucher bán, tít/ gõ số imei vào ô imei và số lượng là dương 1, đơn giá chính là giá bán cho KH, trường hợp được tặng thì sẽ có đơn giá xuất là 0 đồng.

2.      Thu hồi:

Khi khách hàng mang voucher đến sử dụng, trên phiếu bán ngoài chọn mã hàng xuất bán thông thường, thu ngân bắn thêm serial của voucher và xuất với SL là -1; đơn giá là mệnh giá của voucher. Số tiền KH thanh toán sẽ được giảm trừ tương ứng với mệnh giá thẻ.

 

Trường hợp, voucher chưa được kích hoạt hoặc hết hạn sử dụng, hệ thống sẽ báo như sau.

Thu ngân tiến hành thu tiền và hoàn tất đơn hàng.

III.             Gia hạn voucher

Trường hợp đặc biệt cần gia hạn cho voucher khi voucher đã hết hạn, user có thể gia hạn như sau:

1.      Phân quyền: User cần nằm trong nhóm được phân quyền:

-          Gia han Serial/IMEI

-          Hoặc nếu gia hạn nhanh cho 1 imei trên Imei Tracking thì cần quyền: Duoc quyen sua thong tin IMEI

2.      Thao tác gia hạn

Cách 1: Truy cập Add-ins à Gia hạn imei

Bảng gia hạn imei hiển thị như sau

Nhấn Chọn imei, hệ thống hiển thị bảng cho chọn imei

Sau khi nhấn trở về, bảng gia hạn imei sẽ hiển thị thêm các imi được chọn

Điền hạn mới của voucher imei vào Gia hạn lần 1.

Trường hợp nhiều imei cùng muốn gia hạn cùng 1 hạn, có thể nhập giá trị vào điểm đầu, nhấn giữ phím Shift, chọn đến dòng imei cuối cần gia hạn rồi nhấn chuột phải-> chọn = giá trị đầu tiên

Sau khi điền hạn xong, Ghi để lưu lại

Cách 2: Gia hạn nhanh cho 1 imei trên Imei tracking

Truy cập Mua hàng-> Imei tracking. Nhập số imei cần gia hạn rồi nhấn Enter hoặc

\

Nhập hạn mới của imei voucher rồi nhấn Save