Hướng dẫn module quản lý BHSC (Nhận và chuyển hàng về TTBH)

 

A/. TẠI CHI NHÁNH

1/. Nhận hàng:

- Tạo phiếu biên nhận hàng:

 

- Chọn bảo hành tại Trung tâm bảo hành của Cty

 

 

 

- Chọn trung tâm chuyển về (Mặc định là 318@BKCHCM)

2/. Gửi hàng về trung tâm:

- Chọn mục: Phiếu giao nhận với TTBHSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tạo phiếu chuyển hàng về TTBHSC:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- In phiếu chuyển hàng:

 

 

 

 

 

3/. Nhận hàng từ TTBH:

 

A/. TẠI TRUNG TÂM:

 

 

 

- Xác nhận hàng từ CN chuyển về khi nhận được hàng

 

 

- Cập nhật các bộ phận khi nhận được hàng

 

- Click vào phiếu khi trả hàng về chi nhánh