MODULE CẬP NHẬT THÔNG TIN IMEI

1.      Mục đích

Cập nhật lại thông tin Ghi chú 1, Ghi chú 2 của imei để lưu thông tin như đã kích hoạt bảo hành hay chưa

2.      Phân quyền

User được cập nhật thông tin imei cần được phân quyền: Cap nhat thong tin IMEI

3.      Hướng dẫn sử dụng

Truy cập menu: Add-ins -> Chức năng khác-> Cập nhật thông tin imei

Cách 1: Cập nhật bằng cách tít imei trực tiếp

Phần mềm hỗ trợ cập nhật nhanh Ghi chú giống nhau cho các Imei bằng cách điền giá trí ở ô đầu tiên nhấn chuột chọn điểm đầu, nhấn giữ Shift và chọn điểm cuối, sau đó kích chuột phải, nhấn bằng giá trị đầu tiên

Nếu muốn cập nhật Ghi chú trống nhấn Xóa trống

Sau khi điền xong thông tin imei nhấn Ghi

Cách 2: Nhập liệu từ excel

Click 

-          Bước 1: Tạo mẫu nhập liệu và điền dữ liệu vào mẫu

-          Bước 2: Click vào dấu   chọn đến File dữ liệu, nhấn Open.

-          Bước 3: Sau khi dữ liệu được load lên, nhấn Ghi

Báo cáo

Xem danh sách imei và thông tin trong Mua hàng-> BC-TK-> Báo cáo Quản lý serial/imei