Quản lý TRẠNG THÁI MẶT HÀNG

1.                  Mục đích

Trạng thái 1: Khóa nhập hay không các mặt hàng không hoặc ngừng kinh doanh, nếu giá trị bằng True thì sẽ khóa trên phiếu SO, PO, phiếu nhập kho

Trạng thái 2: ví dụ: nhóm hàng bán chạy, nhóm ưu tiên,.. (Danh sách này HTsoft sẽ hỗ trợ khai báo)  phục vụ mục đích thống kê, báo cáo

2.                  Phân quyền

User cần nằm trong nhóm được phân quyền: Sửa Mặt hàng hoặc Nhập mặt hàng từ Excel

3.                  Khai báo trạng thái mặt hàng

Có 2 cách cập nhật trạng thái như sau:

Cách 1: Truy cập Cấu hình- Mặt hàng- > Sửa mặt hàng theo lô

Nếu muốn update nhanh cùng 1 giá trị cho nhiều mặt hàng, có thể chọn giá trị cho điểm đầu, nhấn giữ phím shift, chọn đến dòng cuối cùng hoặc nhấn giữ Ctrl để chọn các dòng không liên tục, sau đó nhấn chuột phải, chọn = giá trị đầu tiên

 

Cách 2: import từ excel

 

Truy cập Cấu hình-> Nhập mặt hàng từ excel

Bước 1: Tạo mẫu nhập liệu, lưu lại và điền dữ liệu vào file mẫu excel

Bước 2: Chọn tải file excel bằng cách kích vào nút

Bước 3: Sau khi hệ thống load file excel lên:

 Nhấn Ghi để lưu nếu là mã hàng mới

Nhấn Update nếu mã hàng đã có trong hệ thống và muốn update thông tin

Nếu trạng thái 2 chưa tồn tại trong hệ thống thì khi Ghi thêm mới măt hàng sẽ có cảnh báo sau

4.                  Tác động lên phiếu nhập liệu

Với trạng thái 1: Khóa nhập hay không, nếu Trạng thái được tích (giá trị bằng True), hệ thống sẽ khóa nhập trên SO, PO, phiếu nhập kho như sau: