Tôi đang dùng demo phần mềm htsoft BizMan.net. Tôi muốn hỏi, bây giờ tôi muốn mua bản quyền phần mềm này thì thủ tục thanh toán, triển khai sẽ như thế nào. ACE nào biết xin mách dùm nhé!