Cho tôi hỏi, đặc thù ngành hàng của tôi thường xuyên chiết khấu cho khách hàng từ bảng giá tiêu chuẩn, tuy nhiên chiết khấu này không cố định theo từng khách hàng và mặt hàng. Có cách nào mà lúc lập phiếu bán phần mềm gợi ý chiết khấu gần nhất của khách hàng đó và theo từng mã hàng ko?