Bên mình mới nâng cấp tính năng, muốn tất cả các user phải Liveupdate cập nhật bản mới nhất. có cách nào để thực hiện ko HTsoft?