Tôi đã sử dụng phần mềm quản lý BizMan được 1 thời gian. Những mặt hàng trước đây Tôi chưa quản lý bằng imei, bây giờ muốn đưa imei vào quản lý thì phải làm như thế nào? Mong HTsoft tư vấn giúp.

Thanks