Tôi muốn sửa một số mẫu báo cáo theo đặc thù của Công ty Tôi thì phải làm thể nào? Bên Tôi đang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng BizMan. Nhờ Anh Chị hướng dẫn Tôi cách sửa.