Lỗi không đăng nhập được vào phần mềm trong mạng LAN hoặc WAN ( internet ) thường là lỗi gì và cách khắc phục, xử lý như thế nào??