Cho mình hỏi tính an toàn và bảo mật của phần mềm BizMan thế nào? Mình đang sử dụng demo.