Tôi thấy danh sách khách hàng của HTsoft đa phần là các Doanh nghiệp lớn, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ đa dạng. Vậy phần mềm HTsoft có phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ??, tôi kinh doanh điện thoại và máy tính, cần khoảng 10 tới 15 máy tính để quản lý quá trình bán hàng thì có thể sử dụng phần mềm không??