Bên mình đang dùng chức năng quản lý giá trên phần mềm quản lý kinh doanh của HTsoft. Cho mình hỏi làm sao để mình có thể sửa chương trình quản lý giá mà mình đã lập từ trước và đang chạy thêm cho 1 kho hàng nữa không? Mình chọn chức năng sửa rồi mà không được. Nhờ HTsoft hướng dẫn