Cho tôi hỏi, phần mềm quản lý bán hàng HTsoft có xử lý được các nghiệp vụ kế toán không? đáp ứng được ở mức độ nào và có thể thay thế được các phần mềm kế toán khác?. 
( Tôi đang muốn sử dụng một phần mềm vừa có thể quản lý được bán hàng, vừa có thể xử lý được các nghiệp vụ kế toán)