QUY TRÌNH BÁN HÀNG 3 BƯỚC TRÊN HTSOFT BizMan

Bước 1: Nhân viên Salesman thực hiện đơn đặt hàng (SO) trên mobile/ipad

Nhân viên Salesman đăng nhập vào địa chỉ iBizMan.htsoft.vn để tiến hành lập Đơn đặt hàng (SO).

Tại đây sẽ hiển thị toàn bộ những đơn hàng chưa xử lý( nếu có).  Chọn   để tiến hành lập đơn hàng(SO) mới:

Danh sách mã các mặt hàng là toàn bộ hàng trong kho mà nhân viên Salesman này được quyền làm việc( hiển thị số lượng tồn trong kho, giá bán lẻ). Tiến hành nhập số lượng tương ứng ở cột bên, sau đó chọn  để khai báo thông tin khách hàng.

Nhập thông tin khách hàng: Mobile, Tên KH, Địa chỉ, Ghi chú( nếu có). Lưu ý: Trường thông tin khóa là Mobile.

Khách hàng khi thêm mới tại đây sẽ tự động được thêm mới trong thông tin Cấu hình Khách hàng và nhà cung cấp trên hệ thống. Trường hợp khách hàng này đã được khai báo từ trước thì chỉ cần nhập Mobile sẽ tự động hiển thị thông tin khách hàng. Sau đó chọn Save để hoàn thành Đơn hàng.

Bước 2: Nhân viên thu ngân xác nhận đơn hàng và thực hiện xuất hóa đơn bán

Sau khi nhân viên Salesman lập xong đơn hàng thì đơn hàng này sẽ tự động được chuyển đến Đơn đặt hàng (SO) trạng thái Đang thực hiện( Pending) trong phần mềm quản lý bán hàng BizMan để nhân viên thu ngân tiến hành chuyển phiếu SO này thành HĐ Bán lẻ hoặc HĐ Bán buôn tương ứng và tiến hành Ghi, thu tiền như bình thường.

Bước 3: Nhân viên kho thực hiện xuất imei

User của nhân viên kho phải thuộc nhóm user có quyền BH23: Xuất kho imei để có chức năng Xuất kho imei trong module Bán hàng khi làm việc.

Giao diện Xuất kho imei như sau:

Hiển thị toàn bộ những hóa đơn chưa bắn imei theo khoảng thời gian tùy chọn( Tích chọn: Chỉ hiển thị những hóa đơn chưa bắn imei), nếu muốn xem tất cả các hóa đơn bán thì bỏ tích là được.

Chọn đến phiếu bán hàng cần nhập imei và kích đúp để nhập imei xuất:

Khi nhập imei sẽ tự động trỏ tới tên hàng của imei đấy giúp người thực hiện kiểm tra được chính xác, sau đó Save.

Lưu ý: Trường hợp sử dụng Đơn đặt hàng(SO) có qua quy trình kiểm duyệt thì  tại bước 2: User có quyền phê duyệt đơn hàng( quyền HT17: #Được quyền duyệt phiếu SO) sẽ tiến hành duyệt đơn hàng( Ctrl+F11) thì nhân viên thu ngân mới có thể chuyển phiếu SO đó thành Hóa đơn bán buôn hoặc Hóa đơn bán lẻ tương ứng.