Cho mình hỏi sổ quỹ trên phần mềm quản lý bán hàng của HTsoft sẽ bao gồm những phiếu nào? Phiếu hàng bán trả lại có hiển thị ở đó không? Mình chưa được hiểu rõ lắm.