HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NHẬP KHO IMEI

Chức năng: Cho phép nhập kho imei cho tất cả các phiếu nhập kho mặt hàng có imei mà chưa nhập imei, chức năng này giúp cho người sử dụng biết được các phiếu nhập kho đã thực hiện nhập kho imei đầy đủ chưa, ngoài ra còn phục vụ cho quy trình nhập hàng của 1 số doanh nghiệp khi bộ phận mua hàng và bộ phận kiểm kê kho( không được phép thấy giá vốn) khác nhau.

Nhân viên kho phải thuộc nhóm user có quyền : Nhập kho IMEI để có chức năng Nhập kho imei trong module Mua hàng khi làm việc.

Giao diện nhập kho imei như sau:

Hiển thị toàn bộ những phiếu nhập kho chứa mặt hàng có imei mà chưa bắn imei theo khoảng thời gian tùy chọn( Tích chọn: Chỉ hiển thị những hóa đơn chưa bắn imei), nếu muốn xem tất cả các phiếu nhập kho thì bỏ tích là được.

Thực hiện chọn đến phiếu nhập kho cần nhập imei và chọn  hoăc kích đúp để nhập imei nhập:

Để nhập imei cho dòng hàng nào thì chọn dòng hàng đó và nhập imei tương ứng.

Ngoài ra chức năng này còn cho phép export mặt hàng hoặc export imei ra file excel rất thuận tiện trong việc thống kê.