Tôi đã tham khảo các gói phần mềm HTsoft, đặc biệt là gói phần mềm quản lý bán hàng BizMan.Net, gói này có đầy đủ chức năng. Nhưng chức năng đặc biệt hay gọi là điểm mạnh của HTsoft so với các phần mềm khác trên thị trường là ở những tính năng nào?