HTsoft xem có thể hỗ trợ Tôi trường hợp này không nhé. Trong quá trình thực hiện hóa đơn cho khách thì không xuất được vì hàng đã hết trong kho, nhưng muốn dùng ngay chi tiết phiếu này để thực hiện phiếu nhập kho tương ứng vào phần mềm thì hiện tại phần mềm không hỗ trợ, chỉ khi ghi phiếu đó thì mới coppy được thành phiếu nhập kho. Bên mình không muốn cấu hình xuất kho âm.

Nhờ HTsoft xem có thể hỗ trơ giúp được không?