Tôi có vấn đề cần HTsoft hỗ trợ như sau: Tôi nhập hàng về và có phát sinh chi phí trong quá trình nhập hàng. Tôi muốn phân bổ chi phí đó ngay trên phiếu nhập kho, để tính vào giá vốn và sau này tính giá bán tương ứng. HTsoft xem có hỗ trợ được không nhé?