Tại sao tôi import dữ liệu vào phần mềm cứ bị lỗi font vậy, có phải phần mềm quản lý bán hàng của HTsoft bị kén font không vậy?