1/ Chuột phải vào biểu tượng Unikey hiện trên thanh Toolbars sau đó chọn: Công cụ...[CS+F6]

Bảng Unikey Toolkit hiện ra:

2/ Trên hộp điều khiển Unikey Toolkit lựa chọn loại font nguồn và đích cần đổi, tùy chỉnh một số tùy chọn ở bên tay phải,  sau đó đống hộp điều khiển lại rồi mở file Excel cần chuyển font chữ.  

3/ Đánh dấu (bôi đen) đoạn văn bản cần chuyển đổi font sau đó sao chép (copy) đoạn văn bản vừa đánh dấu. Nhấp chuột phải vào đoạn văn bản đó và chọn Copy hoặc dùng tổ hợp phím CTRL + C.

4/ Chuột phải vào biểu tượng Unikey hiện trên thanh Toolbars sau đó chọn: Chuyển mã nhanh – [CS + F9] hoặc bấm tổ hợp phím CTRL + SHIFT + F9

5/Bấm Ok để hoàn tất quá trình.

6/ Mở một trang soạn thảo mới và dán (paste) đoạn văn bản vừa chuyển bảng mã font vào đó. Có thể dùng tổ hợp phím tắt là CTRL + V


 

Phần mềm bán hàng hỗ trợ import/ export từ Excel: