Cho mình hỏi là tại sao mình đã áp doanh số cho nhân viên đó rồi, trong tháng nhân viên đã thực hiện nhiều hóa đơn bán hàng rồi mà vào cái danh sách doanh số nhân viên lại không thấy hiển thi lên nhỉ? Mình dùng phần mềm bán hàng BizMan bản 3.1