Mình dùng phần mềm quản lý bán hàng của HTsoft được mấy tháng rồi, tôi đã tiến hành gộp 1 số mã hàng sau đó quay lại thì không biết là mã hàng nào đã được gộp vào mã hàng nào. Có cách nào để biết mà nhận diện không? Thanks