Bên tôi đang dùng mã hàng chiết khấu để tặng thẻ giảm giá cho khách hàng nhưng có trường hợp xảy ra là giá trị cửa đơn hàng thấp hơn giá trị của thẻ giảm giá này, dẫn đến báo cáo có công nợ của khách hàng. Mình phải làm thế nào trên phần mềm?