Tôi là nhân viên tiếp nhận bảo hành của công ty, bên tôi đang dùng phần mềm bảo hành sửa chữa của HTsoft, hiện tại tôi đang không biết vào đâu để quản lý các phiếu đã giao cho kỹ thuật, kỹ thuật nào còn nhiều hàng chưa sửa xong hàng cho khách,...? Nhờ HTsoft hướng dẫn giúp.