Mình đang dùng demo phần mềm quản lý bán hàng Sale Pro, mình đã đăng nhập được vào phần mềm với tên đăng nhập là htsoft, mật khẩu là 1. Sau đó mình có đổi mật khẩu khác, mấy ngày sau đăng nhập lại nhưng mình quên mật khẩu, nên không đăng nhập được nữa. Mình phải làm thế nào? giúp mình với.

(Mail của mình là: tuquynh2210@yahoo.com.vn)