Hướng dẫn Trả lại hàng cho nhà cung cấp muốn cấn trừ thanh toán với phiếu nhập kho.

Trong trường hợp trả lại hàng cho nhà cung cấp mà ta muốn đối trừ tổng giá trị của hàng trả lại với số tiền mà ta còn đang nợ nhà cung cấp. Ta thực hiện như sau:

Bước 1:

-          Vào menu Mua hàng --> Trả hàng lại cho nhà cung cấp

Bước 2:

-          Thực hiện việc nhập các thông tin và chọn mặt hàng trả lại chọn nhà cung cấp như lập phiếu Trả lại hàng bình thường.

Bước3:

-          Tại giao diện Trả lại hàng cho nhà cung cấp, ta chọn chức năng Đối trừ từ phiếu nhập như sau:

-          Hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các phiếu nhập kho chưa thanh toán và chưa bị đối trừ tương ứng với nhà cung cấp đã chọn. Ta chọn phiếu muốn đối trừ sau đó nhấn Đồng ý.

-          Ta có thể thực hiện lại Bước 3 để chọn nhiều phiếu để cùng đối trừ.

Bước 4:

-          Sau khi chọn phiếu thì chi tiết các phiếu được chọn sẽ hiển thị tại bảng đối trừ.

-          Tại Bảng đối trừ ta nhập số tiền muốn đối trừ vào từng ô Đối trừ trên từng phiếu nhập sao cho tổng tiền hoàn trả(tổng giá trị của hàng trả lại) bằng với tổng số tiền đối trừ.

Bước 5:

-          Sau khi xong ta Ghi lại, nếu số tiền nhập lại của khách khác tổng tiền Đối trừ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo để bạn xem xét lại phiếu, có thể bạn đã sơ ý làm sai. Hệ thống sẽ thông báo thành công khi hoàn tất việc đối trừ.