Từ trước đến nay tôi dùng chức năng quản lý khách hàng thân thiết khá ổn, khách hàng cứ đến mua hàng là được hưởng ưu đãi như đúng quy đinh nhưng hiện tại tôi gặp vấn đề phát sinh như sau. Bên tôi có kế hoạch tặng thẻ KHTT cho khách hàng khi khách hàng đến tham quan, tôi đã vào chức năng quản lý in và cấp thẻ chọn hạng thẻ cho khách hàng rồi nhưng khi xuất hàng cho khách hàng thì không nhảy mức chiết khấu theo như quy định đối với hạng thẻ này. Nhờ HTsoft hỗ trợ xem sao lại bị vậy, tôi đang dùng bản quản lý bán hàng BizMan 3.1