Cũng giống với topic giành cho BizMan, đây là topic giành riêng cho các khách hàng sẽ, đã và đang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng SalePro. Các bạn có thể để lại nhận xét, đánh giá hay câu hỏi về gói phần mềm này, cùng góp ý kiến để SalePro ngày càng phục vụ khách hàng tốt hơn.

Thay mặt HTsoft!