Nghiệp vụ mua hàng của bên mình có thêm 1 phần là quản lý các file đi kèm với phiếu nhập kho như hợp đồng, báo giá của nhà cung cấp mà phần mềm quản lý bán hàng BizMan chưa có chỗ nào để mình thêm vào. HTsoft xem có thể tích hợp thêm chức năng này để quản lý không?