Tôi đang dùng phần mềm quản lý bán hàng HTsoftBizMan.Net, hàng ngày tôi vẫn in các phiếu nhập/ xuất bình thường không hiểu sao hôm nay tất cả các phiếu in ra đều mất hết tiêu đề (label). Trong khi tôi kiểm tra các máy khác vẫn in được bình thường, HTsoft xem giúp tôi tại sao lại như vậy được không?