Công ty tôi đã sử dụng phần mềm HTsoft BizMan được hơn 1 năm, chạy khá ổn định. Sau một thời gian khai thác phần mềm, đặc biệt là chức năng Quản Lý Khách Hàng Thân Thiết, các trường thông tin đều khá OK. Nay tôi muốn thông tin của khách hàng có thể chèn thêm được hình ảnh của khách hàng đó, để tiện cho việc chăm sóc và quản lý khách hàng thân thiết. HTsoft có thể cấu hình thêm cho công ty tôi được không?

Mong nhận được câu trả lời!
(Mail của tôi: vuong_ndt@gmail.com)