Chào HTsoft. Tôi đang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan.NET. Tôi muốn thêm mặt hàng trong danh mục hàng hóa. Một số mặt hàng trong cùng nhóm có những thông tin giống nhau (Đơn vị, mô tả, bảo hành, giá bán lẻ,..). Tôi muốn copy những thông tin đó để thao tác được nhanh hơn. HTsoft có cách nào giúp tôi không?