HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG MÀN HÌNH HIỂN THỊ GIÁ

Mục đích: Phần mềm quản lý bán hàng BizMan cho phép tích hợp với màn hình hiển thị giá cho khách hàng có thể theo dõi trực tiếp chi tiết mặt hàng đang thực hiện trên hóa đơn bán lẻ và tổng tiền thanh toán.

Cấu hình: Phần mềm có hỗ trợ chức năng Customer Display trên phần mềm, có kết nối đến màn hình hiện thị giá.

Cách sử dụng: 

Thiếp lập cấu hình ban đầu: Sau khi kết nối với màn hình hiển thị giá cần vào module Cấu hình/ Tùy chọn/ Cài đặt khác: Tích vào chức năng:  Hiển thị Customer Display khi bán lẻ sẽ hiển thị màn hình cấu hình như sau:


 

Sau bước (4) thành công thì màn hình hiển thị sẽ hiện như sau:

Sau khi thực hiện thao tác cấu hình thành công( thao tác cấu hình này chỉ cần thiết lập 1 lần)  thì tại hóa đơn bán lẻ, khi thực hiện bán hàng  nội dung hiển thị trên màn hình sẽ hiển thị như sau:

Với hóa đơn tương ứng, sau khi kích thu tiền:

Màn hình hiển thi sẽ hiển thị tổng số tiền thanh toán như sau: