Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft có thêm được báo cáo bán hàng theo biểu đồ không? Tôi đã cài demo HTsoft SalePro nhưng chưa thấy có báo cáo này, tôi mới chỉ thấy báo cáo tăng trưởng doanh số là có biểu đồ.