HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG PHÂN TÍCH MUA HÀNG

I.                    Mục đích

-          Module cho phép người quản lý phân tích tình trạng Nhập – Xuất – Tồn của các mặt hàng trong khoảng thời gian chọn trước, từ đó hỗ trợ người quản lý ra quyết định nhập nhanh một đơn mua hàng, nhập bổ sung số lượng hàng vào kho cho đủ số lượng hàng theo tình hình kinh doanh hoặc theo các ngưỡng tồn max/min đã định sẵn của doanh nghiệp, tránh tình trạng thiếu hàng khi xuất bán.

II.                 Hướng dẫn sử dụng

-          Để sử dụng được chức năng này, user phải được phân quyền  – Phân tích mua hàng.

-          Vào giao diện trang Home -> Ước tính -> Phân tích mua hàng

Giao diện của form Phân tích mua hàng

Giao diện này giống như báo cáo Sổ Kho hiển thị toàn bộ số lượng tồn,nhập, xuất, điều chuyển của các mặt hàng, ta có thể lựa chọn các thông tin tìm kiếm (thời gian, chi nhánh, kho) rồi nhấn nút Tìm kiếm để hệ thống tổng hợp số liệu của các mặt hàng.

Bước 1: Chọn các mã hàng để lập PO

-          Ta có thể chọn các mặt hàng để lập PO thêm bằng 1 trong 2 cách sau :

-          C1: Chọn Theo mã hàng nhà cung cấp hiện hành (Nhà cung cấp chính trong cấu hình mặt hàng), hệ thống sẽ lấy toàn bộ mặt hàng mà nhà cung cấp đó là nhà cung cấp chính.

-          Để chọn theo NCC chính ta tìm kiểm NCC chính tại đầu cột Tên NCC sau đó nhấn chuột vào NCC muốn chọn

o   C2: Chọn Theo mã hàng theo đã được Checked chọn. Với lựa chọn này thì hệ thống sẽ cho phép bạn tích chọn những mặt hàng muỗn lập PO bằng cách tích vào nút Chọn tại cuối dòng. Ta có thể lọc theo bất kỳ tiêu chí nào tại các đầu cột để tìm ra mặt hàng muốn nhập và tích chọn.

-          Sau khi đã chọn xong mặt hàng ta nhấn Next để sang bước tiếp theo

Bước 2: Nhập các số lượng cần mua hàng

-          Sau khi nhấn next hệ thống sẽ chỉ hiển thị những mặt hàng mà bạn đã chọn hoặc của nhà cung cấp chính tùy theo lựa chọn ở Bước 1.

-          Tại bước này hệ thống sẽ có các lựa chọn hỗ trợ bạn tự động tính toán và đưa ra gợi ý số lượng cần nhập thêm vào cột ‘Nhập thêm’ theo các tiêu chí sau:

1.      Đạt số lượng tồn max: Nếu chọn lựa chọn này thì Tại cột “Nhập thêm” của các mặt hàng phần mềm sẽ đưa ra gợi ý số lượng cần nhập thêm theo công thức:

       Số lượng nhập thêm = ∑số lượng tồn Max - ∑số lượng tồn cuối

2.      Đạt số lượng tồn min: Nếu chọn lựa chọn này thì Tại cột “Nhập thêm” của các mặt hàng phần mềm sẽ đưa ra gợi ý số lượng cần nhập thêm theo công thức:

       Số lượng nhập thêm = ∑số lượng tồn Min - ∑số lượng tồn cuối

3.      Đúng bằng số lượng đã bán: Nếu chọn lựa chọn này thì Tại cột “Nhập thêm” của các mặt hàng sẽ đúng bằng số lượng đã bán ra trong khoảng thời gian bạn đã chọn để tìm kiếm.

Sau đó nhấn “Next” để sang bước tiếp theo hoặc “Bỏ qua” để nhập số lượng bạn muốn nhập thêm.

Bước 3: Tạo PO

Tại bước này, ngoài những số liệu mà hệ thống đã hỗ trợ gợi ý cho, ta có thể thay đổi và điều chỉnh số lượng mong muốn nhập thêm và ghi chú.

--> Nhấn “Tạo PO” để tạo đơn mua hàng mới.

-          Sau khi nhấn “Tạo PO” thì toàn bộ các mặt hàng với số lượng và thông tin ghi chú bạn đã nhập tại Bước 3 sẽ được chuyển tiếp toàn bộ sang màn hình giao diện của “Thêm mới PO” và bạn có thể thực hiện việc thêm PO như bình thường.

-          Đối với những mặt hàng có số lượng =0 ở Bước 3 này thì hệ thống sẽ hỗ trợ loại bỏ những mặt hàng đó và không chuyển sang giao diện thêm mới PO