HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HÀNG TỒN MAX MIN

1.      Chức năng

Module quản lý hàng tồn max min cho phép quản lý lượng tồn max-min theo từng chi nhánh/từng kho.

Có thể khóa:

 Không cho phép nhập khi lượng tồn trong kho đang ở ngưỡng Max.

Không cho phép xuất khi lượng tồn trong kho đang ở ngưỡng Min.

Điều kiện sử dụng:

Để làm việc với module Quản lý hàng tồn Max Min, user cần được phân quyền Quản lý hàng tồn Max Min.

Để được phép áp tồn  Max Min cho các kho, user cần được phân quyền Thêm trong quyền Quản lý hàng tồn Max Min.

2.      Hướng dẫn sử dụng.

Bước 1: Khởi động module theo đường dẫn sau: Mua hàng -> Quản lý hàng tồn Max Min


 

Bước 2:

-          Cửa sổ  Khởi tạo điều kiện cập nhật tồn Max Min xuất hiện. Chọn bảng tồn Max Min mẫu trên 1 kho tại 1 chi nhánh. Bảng tồn Max Min có thể được cập nhật lại ở các bước kế tiếp.

Click Đồng ý


-          Màn hình Quản lý hàng tồn Max Min xuất hiện


 

Các vùng trên form Quản lý hàng tồn Max Min:

(1)   Danh sách cây thư mục các nhóm hàng, ngành hàng trên hệ thống.

(2)   Danh sách các mặt hàng tương ứng với nhóm hàng đã chọn bên vùng (1).

(3)   Danh sách các mặt hàng được chọn để áp tồn Max Min.

(4)   Vùng gán nhanh số lượng tồn Max - Min  cho các mặt hàng đã chọn trong vùng (3).

(5)   Tính năng nhập bảng tồn Max Min mới để áp số lượng tồn cho các kho từ excel.

(6)   Các chức năng chính của mudule Quản lý hàng tồn Max Min.

Bước 3: Chọn các mặt hàng và tính lại lượng tồn Max Min để áp cho các kho

*   Cách 1:Chọn và tính tồn Max Min trên phần mềm

 B1:Chọn các mặt hàng muốn tính lại tồn Max Min : Chọn các ngành hàng tương ứng bên cây nhóm hàng tại vùng (1), sau đó kích đúp vào chi tiết hàng muốn chọn trên grid tại vùng (2) hoặc nhấn nút /phan-mem-quan-ly/quanlygia_files/image008.jpg. Để chọn tất cả các mã hàng trong nhóm hàng nhấn nút /phan-mem-quan-ly/quanlygia_files/image010.jpg.

B2: Trên vùng (4) có thể gán nhanh số lượng tồn, tích chọn Tồn Max/ Min nhấn Tính  để thiết lập tồn Max/ Min  mới cho các mặt hàng đã chọn tại vùng (2).

Khi đó bảng tồn Max Min mới sẽ được  hiển thị trên vùng (3) như sau:


 

Ngoài ra, có thể thay đổi số lượng tồn Max Min trực tiếp sau khi chọn mã hàng từ vùng (2):


 

-          Cách 2: Nhập bảng tồn Max Min mới từ File excel

+   Chọn tính năng “Tạo mẫu nhập liệu” trên vùng các tính năng của form Tồn Max Min. Sau đó ta đặt tên cho file excel và chọn nơi lưu lại. Hệ thống sẽ tạo ra một định dạng file excel theo định dạng của phần mềm và cho phép nhập liệu.

  +  Ta có thể chọn các mặt hàng muốn tính Tồn Max Min như ở bước 1 của cách 1, sau đó nhấn tính năng “Tạo mẫu nhập liệu” (I). Hệ thống sẽ tạo ra một file theo định dạng của phần mềm và có sẵn các mã hàng đã chọn.

 

 

+   Mở file excel mẫu, nhập mã hàng và số lượng  Tồn Max mới, Tồn Min  mới  của mặt hàng tương ứng muốn thiết lập giá.

 Chọn nút tại vùng (5), chọn file nhập liệu mẫu tạo ra ở trên đã được nhập tồn Max Min mới. Sau đó nhấn nút . Hệ thống sẽ tự động load dữ liệu từ file excel vào  vùng (3) Danh sách các mặt hàng đã chọn với Tồn Max, Min  mới được cấu hình từ file excel.

 

Bước 4: Sau khi đã có bảng tồn Max Min mới ta nhấn “Áp tồn Max Min cho các kho” để lưu lại kết quả, cửa sổ sau xuất hiện


Tích chọn các chi nhánh và kho muốn áp bảng tồn Max Min, sau đó Ghi lại

Bước 5: Theo dõi Tồn Kho và Tồn Max Min trong Báo cáo tồn kho


Để kiểm tra chi tiết 1 mặt hàng đã đặt Tồn Max Min trên kho nào, chọn đến mặt hàng đó trong Cấu hình mặt hàngàTồn Max và Min theo kho: