Thấy HTsoft quảng cáo chạy được trên web & mobile. Nhưng không thấy hình ảnh demo nào cả. Thông tin không được rõ lắm, mong HTsoft cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cần phải nâng cấp module gì nữa không, quan trọng là giá module nhiêu vậy laugh