Để hỗ trợ thao tác nhanh chóng với imei nhập trả và xuất trả, đặc biệt đối với các hệ thống phân phối, bán sỉ, HTsoft mới update tính năng cho phép import nhanh imei từ excel trên form Hàng bán trả lại và hàng mua trả lại.

Quý khách hàng Liveupdate để được sử dụng miễn phí tính năng này.

HTsoft cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị!