Menu

Bảng giá thuê sản phẩm

  • HTsoft BizMan Basic

  • 199K

   (Giá: 199.000/tháng/2 users)


  • 1. Module Quản lý nhập kho
  • 2. Module Quản lý xuất kho
  • 3. Module kiểm kho
  • 4. Module Quản lý khuyến mãi
  • 5. Module Quản trị hệ thống, phân quyền người dùng
  • 6. Module chuyển kho nội bộ
  • 7. Module Báo cáo-thống kê
  • Chi tiết
  • HTsoft BizMan Pro

  • 299K

   (Giá: 299.000/tháng/5 users)


  • 1. Module Quản lý kho và Mua hàng (Áp dụng quy trình phê duyệt/ xác nhận)
  • 2. Module Quản lý bán hàng (bán lẻ/bán sỉ) (Áp dụng quy trình phê duyệt/ xác nhận)
  • 3. Module Quản lý đơn hàng
  • 4. Module Quản lý tạm ứng
  • 5. Module Quản lý công nợ phải thu
  • 6. Module Quản lý công nợ phải trả
  • 7. Module Quản lý đối trừ công nợ
  • 8. Module Quản lý sổ quỹ tiền mặt
  • 9. Module Quản lý sổ ngân hàng
  • 10. Module Quản lý khách hàng thân thiết (thẻ KHTT, tích điểm…)
  • 11. Module Quản trị hệ thống, phân quyền người dùng
  • 12. Module chuyển kho nội bộ
  • 13. Quản lý chương trình khuyến mãi
  • 14. Module Báo cáo-thống kê
  • Chi tiết
  • HTsoft BizMan Custom

  • Call

   (Giá: tùy thuộc vào số lượng chức năng và số lượng user mà khách hàng lựa chọn, và giá được tính dựa trên cơ sở của gói PRO)

  • 1. Module Quản lý kho và Mua hàng (Áp dụng quy trình phê duyệt/ xác nhận)
  • 2. Module Quản lý bán hàng (bán lẻ/bán sỉ) (Áp dụng quy trình phê duyệt/ xác nhận)
  • 3. Module Quản lý đơn hàng (Áp dụng quy trình phê duyệt/ xác nhận)
  • 4. Module Quản lý tạm ứng
  • 5. Module Quản lý công nợ phải thu
  • 6. Module Quản lý công nợ phải trả
  • 7. Module Quản lý đối trừ công nợ
  • 8. Module Quản lý sổ quỹ tiền mặt
  • 9. Module Quản lý sổ ngân hàng
  • 10. Module Quản lý khách hàng thân thiết (thẻ KHTT, tích điểm…)
  • 11. Module Quản trị hệ thống, phân quyền người dùng
  • 12. Module chuyển kho nội bộ (Áp dụng quy trình phê duyệt/ xác nhận)
  • 13. Quản lý chương trình khuyến mãi
  • 14. Quản lý nhiều chi nhánh bán hàng
  • 15. Các module add- inds
  • Chi tiết

Khách hàng có thể chọn các gói thuê 5 năm hoặc 7 năm hoặc 10 năm, nhưng chỉ phải trả phí theo từng năm. Mốc thời gian 5/7/10 năm sẽ sử dụng để cấp bản quyền phần mềm vĩnh viễn cho khách hàng nếu khách hàng đưa dữ liệu xuống máy chủ riêng tại công ty khách hàng sau khi hết thời hạn của gói mà khách hàng đăng ký thuê. Ngoài ra, các mốc thời gian đó còn làm căn cứ để tính phí cho các chức năng add-ins và mở thêm chi nhánh khi khách hàng có nhu cầu, với công thức tính như sau: bằng giá gốc các module cộng thêm 10% chia cho số năm tương ứng các gói thuê. Ví dụ:

Nếu khách hàng thuê gói HTsoft BizMan CUSTOM và mua thêm module quản lý giá đa chi nhánh (có giá gốc là 5.000.000đ) và khách hàng sử dụng gói 5 năm thì phí mà khách hàng phải trả hàng năm sẽ là: 299.000*12+ (5.000.000 +(5.000.000*10%))/5=3.588.000+1.100.000 = 4.688.000đ

Chú ý:

 • - Sau khi ký hợp đồng chính thức, khách hàng vẫn có thể mua thêm các chức năng add-ins khác có giá bằng với giá công bố trong bảng các chức năng add -ins, hoặc mua thêm chi nhánh mà không làm thay đổi giá của gói thuê ban đầu.
 • - Chỉ duy nhất thuê gói HTsoft BizMan CUSTOM khách hàng mới được quyền mua thêm add-ins, users và mở thêm chi nhánh.
 • - Sau khi kết thúc thời hạn của gói thuê, khách hàng có thể gia hạn gói thuê(theo từng năm) với chi phí chỉ bằng 70% giá trị của gói thuê lần đầu.
 • - Giá thuê có thể thay đổi theo từng năm nhưng không vượt ngưỡng ± 10% bảng giá chuẩn.