Menu

Doanh nghiệp lớn

Phần mềm quản lý dành cho doanh nghiệp lớn

Quản lý chiến lược và Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã làm đau đầu các nhà lãnh đạo, quản lý, cũng là động lực để các doanh nghiệp tìm kiếm các mô hình quản trị chuyên nghiệp, gia tăng hiệu quả hoạt động và vượt qua các đối thủ cạnh tranh... Công ty HTsoft cho ra đời sản phẩm phần mềm HTsoft BizMan - phần mềm quản trị tích hợp kế toán tài chính dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực thương mại… đặc biệt phù hợp cho các Công ty hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, đa chi nhánh...

HTsoft cung cấp giải pháp quản trị cho mọi loại hình doanh nghiệp, mọi lĩnh vực kinh doanh giúp việc quản lý trở nên đơn giản, linh hoạt.

Chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp lớn công cụ để giải quyết những thử thách lớn nhất.

Giải pháp

  • Giải pháp quản lý tổng thể

    HTsoft cung cấp phần mềm quản lý nhân sự, quản lý bán hàng, quản lý khách hàng, phần mềm kế toán để nhà quản trị có thể nắm bắt thông tin toàn diện, đầy đủ nhất.

  • Kết nối đa điểm, đồng bộ dữ liệu real-time

    HTsoft cho phép phân quyền làm việc chặt chẽ, đảm bảo tính kiểm soát. Dữ liệu đồng bộ real-time, thống nhất giữa các bộ phận, các chi nhánh. Người quản trị có thể nhanh chóng tổng hợp, phân tích để ra quyết định sáng suốt, tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp.

  • Mở rộng nhanh quy mô

    Thêm nhiều kênh phân phối, nhiều thị trường mới, đẩy nhanh việc mở rộng toàn cầu.Với HTsoft, dễ dàng thêm mới các sản phẩm kinh doanh, khách hàng có thể tương tác với doanh nghiệp qua nhiều kênh khác nhau: website, tổng đài số,. ..

phần mềm quản lý bán hàng phần mềm quản lý bán hàng cho lĩnh vực phần mềm quản lý kinh doanh