Menu

Theo quy mô kinh doanh

Giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới chiếm 95% trong tổng số gần 500.000 doanh nghiệp tại Việt Nam,luôn tiên phong đi đầu thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.Những doanh nghiệp vừa và nhỏ rất cần một phần mềm quản lý công việc kinh doanh, bán hàng như những công ty, tập đoàn lớn.Phần mềm quản lý bán hàng không chỉ là đáp ứng nhu cầu quản lý kinh doanh mà còn đưa ra cái nhìn tổng quát nhất về tình hình kinh doanh của mình và hỗ trợ ra quyết định, định hướng cho công việc tương lai.

Xem thêm..

Giải pháp cho doanh nghiệp lớn

Quản lý chiến lược và Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã làm đau đầu các nhà lãnh đạo, quản lý, cũng là động lực để các doanh nghiệp tìm kiếm các mô hình quản trị chuyên nghiệp, gia tăng hiệu quả hoạt động và vượt qua các đối thủ cạnh tranh... Công ty HTsoft cho ra đời sản phẩm phần mềm Htsoft BizMan - phần mềm quản trị dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực thương mại… đặc biệt phù hợp cho các Công ty hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, đa chi nhánh..

Xem thêm..