Menu

Quản lý chăm sóc khách hàng

Phát triển doanh nghiệp bền vững lấy khách hàng làm trung tâm

Phần mềm HTsoft Customer Relationship Management ( CRM ) là phần mềm dạng điện toán đám mây cung cấp một nhìn 360 độ về khách hàng. HTsoft CRM cung cấp thông tin real-time và toàn diện trên toàn bộ vòng đời của khách hàng từ lúc khai báo khách hàng cho đến hiện tại, quản lý và theo dõi đơn đặt hàng, tiến độ thực hiện, thay đổi thông tin và quá trình hỗ trợ.

Ngoài khả năng như một giải pháp CRM truyền thống dạng SFA(Sales Force Automation), HTsoft CRM còn cung cấp báo giá, quản lý đơn hàng, hoa hồng, dự báo doanh số bán hàng và khả năng tích hợp thương mại điện tử.

Tính năng nổi bật

 • Online mọi lúc mọi nơi

  Truy cập dữ liệu khách hàng qua phần mềm CRM trên nhiều thiết bị với chi phí tiết kiệm nhất.

 • Bảo mật khách hàng

  Phân quyền truy cập cho từng nhân viên. Bảo mật dữ liệu khách hàng.

 • Công cụ quản lý

  Nhà quản lý dễ dàng nắm được mọi hoạt động chăm sóc khách hàng của nhân viên, lịch hẹn và mức độ hải lòng của khách hàng

 • Hỗ trợ

  Rút ngắn thời gian làm báo giá có hình ảnh sản phẩm, hợp đồng. Lưu trữ tài liệu trên phần mềm CRM dễ dàng

 • Email & Sms Marketing

  Lập lịch Gửi email hàng loạt tự động. Gửi sms Brandname với chi phí tiết kiệm nhất.

 • Trao đổi giữa các phòng ban

  Kinh doanh, Kế toán, Ban giám đốc có thể dùng chung các dữ liệu khách hàng trong phần mềm CRM

 • Báo cáo

  Nhà quản lý sẽ đánh giá lại hiệu quả của hoạt động chăm sóc khách hàng thông qua các báo cáo trong phần mềm

 • Giải pháp tích hợp

  Không chỉ là phần mềm CRM còn là một giải pháp ERP cho Doanh nghiệp nhỏ