Menu

Phần mềm bán hàng HTsoft BizMan

 • Nền tảng công nghệ hiện đại

  Phần mềm HTsoft được xây dựng trên nền tảng C#.Net và hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ SQL server. Công nghệ phần mềm liên tục được cập nhật và áp dụng nâng cấp version.

 • Chạy trên mọi thiết bị

  Hỗ trợ chạy trên nhiều nên tảng như window, web, mobile.Thích hợp với mọi loại thiết bị phần cứng trên thị trường: máy in bill, máy in mã vạch, đầu đọc mã vạch, màn hình hiển thị...

 • Tích hợp module không giới hạn

  Ngoài những module đã tích hợp trong bản chuẩn , HTsoft đã cung cấp thêm các module Add-ins phục vụ tất cả các nhu cầu quản lý chi tiết khác nhau và liên tục hoàn thiện bổ sung kho Add-ins của mình.

 • Kết nối đa điểm, đa chi nhánh

  Với cấu trúc chuyên nghiệp tối ưu, HTsoft có khả năng mở rộng đa chi nhánh, kết nối đa điểm online qua internet không bị giới hạn về số lượng kết nối đồng thời và đảm bảo khả năng xử lý chính xác, tối ưu.

 • Quản lý chi tiết

  HTsoft đã xem xét phân tích kỹ lưỡng từng góc nhỏ và xây dựng tối ưu các tính năng để hỗ trợ tốt nhất. Như đối với quản lý hàng hóa chi tiết đến từng serial/imei, lô date, tồn max,min... cảnh báo sớm cho nhà quản lý.

 • Tích hợp đồng bộ ERP

  HTsoft bản chuẩn đã bao gồm các phân hệ, kho và mua hàng, bán hàng, bảo hành sửa chữa.. và hoàn toàn tích hợp đồng bộ được với các phần hệ khác như CRM,HRM,Ecommerce và các phần mềm chuyên biệt khác ngoài thị trường.

project img

Quản lý Kho hàng và Mua hàng

Quản lý danh mục phân nhóm hàng hóa (cho phép định nghĩa mô hình phân cấp- cây thư mục hàng hóa n cấp) - Quản lý hàng hóa, Lô, Date, số serial/ IMEI, hạn sử dụng/ bảo hành của từng serial/IMEI… Cho phép khai báo và quản lý n kho hàng không giới hạn.

Cho phép cấu hình làm việc theo 2 quy trình: Quy trình đầy đủ từ đơn đề nghị mua hàng đến đơn mua hàng rồi chuyển sang phiếu nhập kho và quy trình này được áp dụng hình thức kiểm duyệt phê duyệt/xác nhận trước. Hoặc có thể áp dụng quy trình đơn giản bắt đầu ngay với Phiếu nhập kho

Quản lý kế hoạch nhập hàng, định mức, lập dự báo hàng tồn kho, hàng hết hạn sử dụng, cảnh bảo hết hàng khi tới ngưỡng ...

Quản lý sổ kho hàng hóa (dạng Pivote Table): tồn đầu, nhập, nhập trả, nhập nội bộ, xuất nội bộ, xuất bán, xuất trả, tồn cuối)...

Quản lý giá vốn theo các hình thức FIFO, LIFO, BQGQ ... và các báo cáo lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng ....

Hỗ trợ in barcode(mã vạch) trực tiếp từ phần mềm theo nhiều kiểu khác nhau Code 128, Code 39....

Xem chi tiết
project img

Quản lý Bán hàng (bán lẻ/bán sỉ)

Cho phép cấu hình làm việc theo 2 quy trình: Quy trình đầy đủ từ đơn đặt hàng sau đó được chuyển thành phiếu bán buôn/bán lẻ tương ứng và quy trình này được áp dụng hình thức kiểm duyệt phê duyệt/xác nhận trước. Hoặc có thể áp dụng quy trình đơn giản bắt đầu ngay với phiếu bán buôn hoặc bán lẻ.

Tìm kiếm mặt hàng nhanh chóng dựa trên công cụ tìm kiếm thông minh và tìm kiếm với nhiều tiêu chí khác nhau

Cho phép định nghĩa giới hạn nợ, giới hạn số phiếu nợ, giới hạn số ngày nợ đối với từng khách hàng.

Cho phép ghi nhận hoa hồng cho n nhân viên trên cùng 1 phiếu xuất bán.Cảnh báo công nợ đến và quá hạn ngay khi bán hàng.

Xem chi tiết

project img

Quản lý Công nợ phải thu, phải trả

Quản lý tuổi nợ (aging), công nợ và cảnh báo công nợ quá hạn, có khả năng lập báo cáo dự báo công nợ phải thu quá hạn trong tương lai, xem được các khoản nợ khó đòi (bad-loan).

Thanh toán linh động theo từng phiếu nhập kho, hoặc thanh toán tự động nợ cũ trả trước, nợ mới trả sau theo tuổi nợ…

Nhắc nợ: chương trình tự động hiển thị nhắc nhở bạn các khoản nợ đến hạn phải thu/phải trả …

Đối trừ công nợ với khách hàng: Khi khách trả lại hàng, hệ thống cho phép nhà quản lý thực hiện việc đối trừ với các phiếu xuất để cân đối công nợ cho khách, đồng thời khi đưa ra báo cáo đối chiếu công nợ, mọi thông tin về việc đối trừ được thể hiện rõ và chi tiết.

Đối trừ công nợ với nhà cung cấp: tương tự khi thực hiện đối trừ công nợ với khách hàng.

Xem chi tiết
project img

Quản lý tạm ứng, đặt cọc

Quản lý việc tạm ứng tiền lương cho nhân viên

Nhận tiền khách hàng tạm ứng trước và thực hiện đối trừ thanh toán khi khách hàng đến nhận hàng

Tiền ứng trước cho nhà cung cấp trước khi mua hàng và thực hiện đối trừ khi thanh toán

Và các khoản ứng trước khác…

Xem chi tiết
project img

Sổ quỹ và sổ ngân hàng

Có riêng module Phiếu chi/ phiếu thu để ghi chép các khoản thu chi phục vụ quản lý doanh nghiệp, và ghi chép các phiếu báo nợ, báo có khi giao dịch với ngân hàng

Cho phép định nghĩa các lý do thu/ chi một cách dễ dàng và khoa học (tương tự như các tài khoản kế toán).

Báo cáo sổ quỹ bao gồm các giao dịch liên quan đến tất cả các chứng từ thu/ chi, số dư đầu kỳ và cuối kỳ. Có thể xem báo cáo theo kỳ hoặc khoảng thời gian bất kỳ. Cho phép hiệu chỉnh số dư quỹ

Cho phép định nghĩa, quản lý nhiều tài khoản khác nhau tại nhiều ngân hàng khác nhau

Quản lý giấy báo nợ, giấy báo có ngân hàng. Các giấy báo nợ và báo có sẽ tương tác với sổ quỹ tiền mặt một cách trực tiếp mà không cần thao tác trung gian.

Xem và in sổ ngân hàng. Có thể xem các giao dịch với ngân hàng phát sinh trên một chi nhánh, hoặc xem trên toàn công ty.

Xem chi tiết
project img

Quản trị hệ thống, phân quyền

Quản trị nhóm user: cho phép thêm, sửa, xóa các nhóm user trong hệ thống

Quản trị user: cho phép thêm, sửa, xóa các user. User được phân quyền vào nhóm nào thì sẽ có toàn quyền mà nhóm user đó được phân. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép 1 user nằm trong 2 hoặc nhiều nhóm (trong trường hợp user được kiêm nghiệm nhiều công việc của các nhóm khác nhau, khi đó quyền cao nhất của các nhóm đó sẽ được áp dụng cho user).

Có thể giới hạn quyền của user trên hệ thống: không được xem nhà cung cấp, không được sửa dữ liệu trong quá khứ, không được xem giá vốn ...

Xem chi tiết
project img

Quản lý khách hàng thân thiết

Quản lý thẻ khách, hạng thẻ của khách hàng (Thẻ vàng, thẻ bạc,…), ngày sinh nhật của khách, hình thức nhận tin mà khách ưa thích(SMS,E-mail, Call,…), ngày tạo mã khách trên hệ thống, nhóm khách, thông tin cá nhân, thông tin công ty…

Cho phép cấu hình tự động tích điểm cho khách và nâng hạng thẻ, tự động gửi sms khi khách hàng nâng hạng thẻ hoặc có phát sinh giao dịch...

Quản lý lịch sử giao dịch với khách hàng: số lần mua hàng, tổng tiền mua hàng, chi tiết từng lần mua, quá trình thanh toán…

Quản lý việc in và cấp thẻ khách hàng thân thiết (thẻ đã in, đã trả, đã in nhưng chưa trả,…)

Trích lọc thông tin khách hàng thân thiết theo ngày sinh, tháng sinh, theo ngày hết hạn thẻ…

Gửi email cho nhóm khách được chọn: kết xuất địa chỉ email trực tiếp sang môi trường Outlook hoặc gửi thẳng qua hệ thống mail service của phần mềm

Xem chi tiết
project img

Quản lý khuyến mãi

Lập chương trình khuyến mãi bằng tiền/ giảm giá/ chiết khấu ...Khuyến mãi tặng hàng, tự động dừng khi hết hàng khuyến mãi, khuyến mãi bằng cả tiền và hàng, bán 1 mã có thể khuyến mãi tặng nhiều mã....

Nhập theo giá khuyến mãi hoặc % khuyến mãi. Cho phép import toàn bộ chương trình khuyến mãi từ Excel (Nhập)

Có thể khóa tức thời cả chương trình khuyến mãi (Khóa/ Dừng KM)

Có thể khóa 1 mặt hàng trong trương trình khuyến mãi (Hủy)

Tự động kết thúc đợt khuyến mãi khi hết thời gian khuyến mãi (đến ngày)

Cho phép khuyến mãi theo giờ(Khuyến mãi Giờ vàng, ngày vàng…) chính xác đến từng giây, cho phép thiết lập tự động kích hoạt và tự động kết thúc

Chia sẻ chương trình khuyến mãi giữa các chi nhánh

Xem chi tiết
project img

Chuyển kho nội bộ

Chuyển giữa các kho trong cùng 1 chi nhánh công ty

Chuyển kho giữa các chi nhánh khác nhau trong công ty

Chuyển kho yêu cầu phải xác nhận (Approved), hoặc không yêu cầu xác nhận.

Điều phối viên chuyển kho có thể quản lý được trạng thái các phiếu chuyển trên toàn công ty (không chỉ trong 1 chi nhánh).

Điều phối viên căn cứ vào báo cáo chuyển kho để nhắc nhở các thủ kho thực hiện duyệt/ xác nhận đã nhận đủ hàng theo đúng quy trình

Nếu admin cấu hình chuyển kho giữa các chi nhánh trong công ty yêu cầu phải duyệt/ xác nhận trên hệ thống thì trước khi thủ kho nhập xác nhận, số lượng trong kho nhập sẽ chưa tăng lên, trong khi kho xuất số lượng đã giảm(có thể hàng đang trên đường được chuyển đến kho nhập…)

Xem chi tiết
project img

Báo Cáo-Thống kê

Báo cáo bán hàng, Báo cáo hàng bán trả lại, Tổng hợp bán hàng, Báo cáo thu tiền hàng,

Báo cáo thu chi chốt ca, Sổ chăm sóc khách hàng, Báo cáo tăng trưởng doanh số,Các báo cáo lợi nhuận, lãi-lỗ,

Công nợ phải thu/ phải trả, Báo cáo dòng tiền, Khách nợ đến và quá hạn, Báo cáo đối chiếu công nợ khách hàng/nhà cung cấp, Lịch sử mua bán .. .

Báo cáo sổ kho: Nhập-Nhập trả,Xuất-Xuất trả, Nhập nội bộ- Xuất nội bộ, Tồn cuối. Có thể xem chi tiết của từng kho hoặc tổng cộng nhiều kho...

Báo cáo tồn kho, hết hàng, báo cáo Quản lý serial/imei, báo cáo hạn thẻ, theo dõi hàng tồn, công nợ phải trả, báo cáo mua hàng.

Báo cáo thu chi và sổ quỹ tiền mặt

Báo cáo động theo nhu cầu...Tự động gửi báo cáo vào email theo lịch đặt trước...

Xem chi tiết
project img

Bảo mật hệ thống

Quản lý tài khoản sử dụng để đăng nhập vào chương trìnhh. Phân quyền người dùng: ai - được sử dụng module nào, tính năng gì, phạm vi ra sao (thêm-sửa-xóa-tìm-in-xuất)

Log: Theo dõi tình hình đăng nhập, nhật ký sử dụng chương trình giúp bạn dễ dàng tìm ra các hành vi nghi vấn, sai phạm của người sử dụng chương trình

Quản lý truy cập: thiết lập cửa hàng nào, với license key nào được phép truy cập vào hệ thống. Chống tấn công từ chối dịch vụ (DOS): tự động thẩm định và từ chối quyền truy cập của các kết nối nghi vấn

Cấu hình chính sách toàn hệ thống: cho phép tắt hoặc bật chế độ ngăn cấm việc nhập dữ liệu sai ngày tháng; sửa giá, xem giá vốn, sửa chiết khấu, sửa thuế, sửa/ đổi mặt hàng khuyến mãi đi kèm mã hàng khi bán. Chức năng này sẽ giảm thiểu được sai sót của người sử dụng và ngăn chặn được hành vi cố tình gian lận.

Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Xem chi tiết
project img

Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ

Lập kế hoạch áp doanh số cho khách hàng, theo dõi tiến độ thực hiện và đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch đặt ra, từ đó có cơ sở định mức chiết khấu, thanh toán thưởng cho khách hàng. Có biểu đồ chart và bar minh họa.

Lập kế hoạch và áp doanh số cho Nhân viên và Nhà cung cấp cũng tương tự với khách hàng. Căn cứ vào % hoàn thành kế hoạch của nhân viên để có hướng khen thưởng kỷ luật…

Căn cứ vào % hoàn thành doanh số với nhà cung cấp để có cơ chế đẩy hàng và hoàn thành doanh số được giao.

Hệ thống cho phép áp các mức doanh số theo các tháng trong năm, và tự động tính tổng doanh số cả năm

Xem chi tiết
project img

Kết nối đa chi nhánh

Kết nối phần mềm máy trạm vào máy chủ ở xa qua Internet

Các điểm bán hàng của một doanh nghiệp có thể dùng chung 1 server, đồng nhất dữ liệu, làm việc realtime trên toàn hệ thống.

Ưu điểm: chi phí thấp vì module này cho phép kết nối vào máy chủ ở xa mà không yêu cầu có địa chỉ IP tĩnh

Security (bảo mật) cao. Cơ chế bảo mật xác thực CA (Certificate Authentication)

Có cơ chế On/Off cho phép bán hàng ngay cả khi bị mất mạng đột ngột, và tự đồng bộ dữ liệu khi có mạng trở lại.

Xem chi tiết
project img

Tin Nhắn

Module này cho phép gửi thông báo nhanh đến 1,2,… hoặc toàn bộ các users trong hệ thống, có thể gửi tin nhắn kèm theo lý do cụ thể để người nhận biết loại tin nhắn một cách nhanh chóng...

Người nhận có thể lập tức reply lại hoặc forward tin nhắn cho các thành viên user khác

Module này rất hữu dụng cho các công ty có nhiều nhân viên làm việc trên hệ thống và có hoạt động tác nghiệp.

Xem chi tiết
project img

Công ty

Quản lý thông tin công ty: tên, địa chỉ, điện thoại ... thông tin hiển thị trên các báo cáo và phiếu in ra.

Quản lý thông tin các kho hàng, các chi nhánh, cửa hàng

Các ngân hàng, tài khoản ngân hàng

Các lý do nhập, xuất, thu, chi

Định nghĩa các loại ngoại tệ có giao dịch trên hệ thống

Quản lý thông tin/ danh sách nhân viên

Xem chi tiết
project img

Bảo hành sửa chữa

Module bảo hành quản lý toàn bộ công việc bảo hành và dịch vụ sửa chữa

Quản lý hàng bảo hành/ sửa chữa

Quản lý thu tiền dịch vụ sửa chữa

Quản lý giao việc cho kỹ thuật sửa chữa

Quản lý các loại lỗi/ bệnh theo từng ngành hàng

Quản lý linh kiện thay thế, bổ sung

Quản lý chi tiết trạng thái của hàng bảo hành sửa chữa (nhận hàng, kiểm tra, đang sửa, sửa xong, trả khách, ghi nhận chi tiết ngày giờ). Theo dõi trạng thái sửa được/ không sửa được, test chạy tốt/ test chạy không tốt của nhân viên kỹ thuật; trạng thái đã trả lại/ chưa trả lại khách của nhân viên lễ tân.

Quản lý chuyển hàng bảo hành từ chi nhánh tới trung tâm bảo hành của công ty

Xem chi tiết
project img

Kiểm kê Kho

Module kiểm kho cho phép kiểm tra, so sánh số lượng tồn kho ngoài thực tế với số lượng tồn kho trong phần mềm. Tránh được những sai xót trong quá trình kinh doanh.

Nếu số lượng tồn kho ngoài thực tế và số lượng tồn kho trong phần mềm không khớp nhau (lệch thừa, lệch thiếu), có thể thực hiện phiếu nhập hoặc phiếu xuất điểu chỉnh, để cân đối số lượng tồn kho thực tế với số lượng tồn kho trong phần mềm, nhằm tránh sai sót trong quá trình kinh doanh.

Cho phép kết xuất dữ liệu từ máy kiểm kê kho làm đầu vào dữ liệu cho phần mềm

Cho phép hỗ trợ kiểm kê kho theo serial/imei

Cho phép so sánh kiểm kê từng nhóm hàng hoặc một tập các nhóm hàng để hỗ trợ kiểm kê nhanh trong số lượng mặt hàng ngành hàng lớn.

Có thể tự động phát hiện ra các mặt hàng kiểm kê thiếu, kiểm kê sót.

Xem chi tiết
project img

Kiểm tra dữ liệu CrossCheck

Tính năng giúp kiểm tra chéo các dữ liệu trong hệ thống tìm ra những thông tin thiếu hoặc không đúng chuẩn.

Check serial/imei: hóa đơn bán chưa nhập serial/imei, hóa đơn bán thiếu serial/imei, sai lệch giữa tồn kho và imei...

Tìm phiếu chi theo số phiếu nhập: giúp tìm ra toàn bộ các phiếu trả tiền nhà cung cấp cho 1 phiếu nhập kho.

Tìm phiếu thu theo phiếu xuất bán: giúp tìm và liệt kê ra các phiếu thi tiền của khách hàng từ 1 phiếu xuất bán

Xem chi tiết
project img

Giám Sát hành vi người dùng

Module này đảm bảo an toàn dữ liệu cho hệ thống, cho phép giám sát ngầm mọi tác động (Actions) (Login, Logout, Thêm, Sửa, Xóa dữ liệu) vào các chức năng của phần mềm, ghi nhận lại các tác động đó, có thể phát hiện những hành vi cố tình gian lận của nhân viên trong quá trình sử dụng.

Có thể khôi phục lại toàn bộ dữ liệu của các chứng từ ngay cả khi đã bị xóa.

Xem chi tiết
project img

Tiện ích gửi email

Gửi email theo nhóm nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp được chọn: có 2 lựa chọn: kết xuất (export trực tiếp) địa chỉ email ra Outlook hoặc gửi trực tiếp qua hệ thống mail service của hệ thống

Xem chi tiết
project img

In VAT

Module này cho phép user in VAT trực tiếp từ hóa đơn bán hàng trong phần mềm một cách linh động và nhanh chóng. Cho phép user tùy chỉnh lại format (kích thước, font, số dòng, số cột,…) trên mẫu in.

Xem chi tiết
project img

Nền tảng công nghệ

Ngôn ngữ lập trình C#.NET (Visual studio 2010)

Hệ quản trị CSDL MS SQL Server 2005/2014/ hoặc cao hơn

Báo cáo Crystal Report

Công nghệ mã vạch

Công nghệ mã hóa cao cấp

Chuẩn font Unicode, hoàn toàn bằng tiếng Việt

Công nghệ Webservices ( truy nhập tới máy chủ Web/ở xa)

Hỗ trợ Client/ Server (máy trạm kết nối tới máy chủ)

Cho phép quản lý trên quy mô mạng LAN, WAN,Internet hoặc VPN

Gọi điện

Quý khách gọi điện thoại trực tiếp đến Bộ phận bán hàng của HTsoft theo số Hotline sau:

Giờ hành chính từ 8h30 – 17h30 tất cả các ngày trong tuần quý khách liên hệ số : 024 7300 6979 

Đối với ngày chủ Nhật và các ngày Lễ quý khách có thể liên hệ tới số mobile của các nhân viên cskh.

Chat trực tiếp

Khi Quý khách truy cập link Hỗ trợ online   trên Website chính thức của chúng tôi ,Quý khách có thể chat  trực tiếp và đăng ký mua hàng với các nick Yahoo hoặc Skype hiển thị sáng hoặc gọi điện trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ.

Gửi email

Quý khách truy cập theo link Liên hệ sau đó điền thông tin của Quý khách và để lại thông tin liên hệ và nhu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ cho quý khách ngay khi nhận được tin nhắn.